Tjälrivare

Produktbild tjälrivare

Tillverkas i s355 70 mm, 20 och 10 mm.

Artikel nr. Grindar Höjd Vikt
1203030 s45 650 mm 170 Kg
1203040 s50 650 mm 170 Kg
1203050 s60 650 mm 190 Kg